luftfoto_Marilyn_Anne_-_redigeret_Forlæn

Marilyn Annes historie

Skonnerten "Marilyn Anne" er bygget i Marstal 1919 til rederiet Kromann, og den har en veldokumenteret historie hvilket er enestående for et så gammelt skib i vore dage.


Den har sejlet under navnet "Frem" især på "Newfoundland-farten" (Danmark- Portugal-Newfoundland- Island- Danmark), men kom også så langt som til Tunis, Marokko og Sydamerika.

I 1939 blev skibet solgt til Skärhamn i Sverige, og sejlede under navnet "Vestervåg" på Nordeuropa, og sejlede under anden verdenskrig i Østersø-farten. Efter krigen blev den blandt andet brugt til fiskeri under Island.

I 1958 kom skibet til Danmark igen under navnet "Vest" af Ålborg, og sejlede med cement, kul, gødning og lignende.

I 1968 blev skibet købt af en amerikaner, som gav det navnet "Marilyn Anne". Han forsøgte at restaurere skibet; et arbejde han dog måtte opgive i 1977.

I 1978 blev skibet købt af Struer kommune, og efter et grundigt restaureringsarbejde, blev det i 1985 overdraget til et driftsselskab bestående af Struer, Holstebro og Herning kommuner samt Ringkøbing amtskommune. Skibet har siden da fungeret som en skole til søs. Efter amtets ophør, drives skolen videre af de 3 kommuner.

Om Marilyn Anne

Marilyn Anne er en 3 mast slettop skonnert. Denne skibstype var meget almindelig i 1919, hvor den blev bygget.


En skonnert kunne drives for meget små penge i forhold til et fuldskib eller damper. En skonnert af Marilyn Annes størrelse kunne sejles med bare 4 til 5 mand.


Omkring byggeåret 1919, var der 140 store skonnerter hjemmehørende i Marstal alene.

Fra 1979 til 1985 blev Marilyn Anne, ved et storstilet restaureringsprojekt, bygget tilbage til sit oprindelige udseende, og påny rigget op til sejlskib.

Samtidlig blev skibet indrettet til sit nuværende formål, skole.


Lasten blev bygget om til beboelse, med toilet, bad, køjer m.v.

DATA FOR SKIBET

Type: 3 mastet slettop skonnert
BRT: 134 ton
Længde: 29,16 m + 9 m bovspyd
Bredde: 7,60 m
Dybgang: ca. 2,70 m
Mastehøjde: o.v. 25,5 m
Maskine: Doosan L086TIH 6 cyl 8 liter 285Hk
Sejlareal: 479 m2
Besætning: 4 mands besætning + max 16 elever
Passagerantal: uden elever om bord 36 passagerer
Fartsområde: Skagen-Ferder / Kalmar-Rügenwalde