Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i ”Marilyn Annes Venner”

Mandag d. 17. august 2020 klokken 17.00-18.00 i Nordvestjysk fjordkultur

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning.

  3. Elev legat 

  4. Godkendelse af regnskab – samt fastsættelse af kontingent.

  5. Indkomne forslag.

  6. Valg til bestyrelse:

       Formand: Carsten Jensen - afgået

       Næstformand: Kurt Møller - genopstiller ikke
       Suppleant: Anders Røjbæk – på valg
       Suppleant: Sara Paasch Æbelø – på valg 
       Revisor: Kirsten Marie Nielsen – på valg

    7.Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet under punkt 6.   skal være bestyrelsen i hænde   senest  én   uge  før generalforsamlingen.


SEJLTUR MED MARILYN ANNE

 

Er i år aflyst, da skibet ikke er hjemme.

Istedet for vil der efter generalforsamlingen være mulighed for en rundvisning i Nordvestjysk Fjordkultur, ved Anders Røjbæk. 

Adressen er : Havnevej 6, 7600 Struer. 

For bestyrelsen i Marilyn Annes Venner

Indkomne forslag sendes til:

Emma Ellegaard - kendy@post9.tele.dk

Susan Paasch Æbelø - susanpaasch62@gmail.com

Årets Limfjorden Rundt bliver gennemført, men uden den sædvanelige havnefest efterfølgende. 

d. 9. september ​ankommer skibene til Struer havn.