Jeg er et afsnit. Klik her for at tilføje din egen tekst eller redigere mig. Det er nemt.

Fylla og MA.jpg

Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling

mandag den 2. maj 2022 kl. 16.00 til 17.00

  Dagsorden iflg. vedtægterne.

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Godkendelse af regnskab - samt fastsættelse af kontingent

  4. Indkomne forslag

  Forslag der ønskes behandlet under punkt 4 skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før

  generalforsamlingen.

  5. Valg til bestyrelse

  Formand Emma Elgaard                       på valg

  Næstformand Bjørn Barfoed                på valg

  Sekretær Susan P. Æbelø

  Kasserer Niels Peter Jepsen

  Menigt medlem Sara P. Æbelø

  1. Suppleant                                           på valg

  2. Suppleant Anders Røjbæk               på valg

  Revisor Kirsten Marie Nielsen              på valg

  6. Eventuelt

Sejltur med Marilyn Anne

​  Første sejlads kl. 14.00 - 16.00 ca. tid

  Max 20 personer inkl. deltagelse fra bestyrelsen (barn tæller for 1 person uanset alder

  Generalforsamling kl. 16.00 - 17.00 ca. tid

  Generalforsamlingen afholdes ombord på Marilyn Anne

  Anden Sejlads kl. 17.00 - 19.30 ca. tid

  2.sejlads samme regler som ved første sejlads.

  Af hensyn til planlægning er det nødvendigt med tilmelding af hvilken sejltur man ønsker at deltage i,

  samt antal.

  Tilmelding til Niels Peter Jepsen pr. e-mail eller telefon. Se adr. nederst i brevet.

  Da der kun er plads til et begrænset antal, er tilmelding efter princippet - først til mølle.......

Tilmelding til sejltur til

Kasserer Niels Peter Jepsen

Baldersvej 6, 7600 Struer

Mail: npjepsen@gmail.com

22392490
 

​  På bestyrelsens vegne

  Emma Elgaard/formand/40704604