VELKOMMEN

Marilyn Anne 100 år 1919 - 2019

HVEM ER VI

Marilyn Anne's Venner er en forening og vennekreds for skonnerten Marilyn Anne af Struer.

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til skonnerten Marilyn Anne, dens historie og skonnertens virke som skoleskib.

OM MARILYN ANNE

Skonnerten "Marilyn Anne" er bygget i Marstal 1919 til rederiet Kromann – og den har en veldokumenteret historie, hvilket er enestående for et så gammelt skib i vore dage.

BLIV MEDLEM

Det er let at blive medlem i foreningen Marilyn Annes Venner og støtte den gode sag.

Nyheder

Indkaldes til generalforsamlingen, se under bestyrelsen.

Årets Limfjorden Rundt bliver gennemført, men uden den sædvanelige havnefest efterfølgende. 

d. 9. september ​ankommer skibene til Struer havn. 

Husk at du kan følge hverdagen om bord på skibet Facebookside.